Publikationer

Materialet nedan finns till försäljning alternativt att ladda ner som pdf.

Genusmaskineriet – om tänkandet kring kön

av Karin Kjellberg/ UR förlag 2004

I en arbetsgrupp kan uppfattningarna om kön och jämställdhetsarbete vara flera och dessutom motstridiga. Detta behöver synliggöras och diskuteras.

I bokens första del presenteras fyra olika sätt att se på kön. Här åskådliggörs hur vanligt förekommande åsikter om kön och genus förhåller sig till teoretiska förklaringsmodeller. Vilka konsekvenser får de olika synsätten för det praktiska jämställdhetsarbetet?

Bokens andra del innehåller konkreta metoder och värderingsövningar, främst riktat till personalgrupper inom förskola och skola. Övningarna ger ett bra underlag för samtal och reflektion. Övningsdelen har tagits fram i samarbete med Lena Sievers, specialpedagog.

Beställning via Utbildningsradion UR

Snacka om jämställdhet

av Karin Kjellberg, Rädda Barnen 2005

Denna metodbok vänder sig i första hand till lärare och elever i år 7-9 samt årskurs 1 på gymnasiet. Med hjälp av bokens övningar går det att kartlägga och samtala kring hur det ser ut för tjejer och killar i skolan eller på fritiden. En jämställd skola är en rättighet. Alla barn och ungdomar som dagligen vistas i skolan har rätt till likabehandling och ett bemötande grundat på alla människors lika värde, fritt från könsdiskriminering.

Bokens första del är riktad till lärarna. Den innehåller en teoretisk översikt samt instruktioner och råd om metoder och ledarrollen.

Bokens andra och största del är riktad till elever och lärare. Den innehåller övningar med tillhörande bilagor (kopieringsunderlag) samt kompletterande faktatexter. Övningsmaterialet är tänkt att delas upp inom arbetslaget och över ämnesgrupperna så att många av skolans personal blir delaktiga.

Beställning via info@astriddialogen.com (Rädda Barnens förlag är avvecklat)
Pris inkl moms: 160 kr/st + porto.
I samband med bokning av utbildningsdag; 120 kr/st (inkl moms) + eventuellt porto.

Var fick du luft ifrån? – en film om härskartekniker i ungdomsmiljöer

Fritzes förlag 2005

Ett mycket användbart material i samband med skolors likabehandlingsplan och det förebyggande arbetet i kampen mot mobbning och trakasserier. Kunskapen om härskartekniker bidrar starkt till handling och motstånd.

Innehåll DVD

  • Filmen ”Var fick du luft ifrån?”(28min)
  • Meny med avsnittsindelning för varje härskarteknik

Innehåll Pedagogisk handledning PDF

  • Övningsdel/fyra lektionstillfällen
  • Teori-del

Beställning www.fritzes.se eller se säljkort.

Filmen är framtagen tillsammans med Katarina Olsson www.scenkraft.se och qp.film

Se också Utbildning och föreläsningar

CoImp – Kompositionens och Improvisationens hus

Rapport 2008. Ladda ner som pdf

På uppdrag av Mistral Music AB och Elise Einarsdotter genomförde jag våren 2008 en intervjustudie bland en grupp professionella jazz- och improvisationsmusiker. Studien, med stöd från Kulturrådet, var en första fas i ett långsiktigt projekt med syfte att stärka jämställdheten och den musikaliska kvaliteten inom genre jazz och improvisationsmusik.

JämOs handbok mot könsmobbning i skolan

JämO 2000. Ladda ner som pdf

Detta material togs fram i samband med JämO:s unika satsning Våga Bryta Mönstret med start 1998. JämO erbjöd, delvis i samverkan med Lärarförbundet, utbildningen Våga Bryta Mönstret fram till och med 2008. Utbildare; Lena Sievers, Karin Kjellberg, Eva Nikell, Sandra Dahlén, Ali Fegan, Doris Marydotter m fl.

Handbokens hänvisning till lagtext och skrivningar för skola och förskola är inaktuell och behöver kompletteras med aktuella planer och lagar. I övrigt fungerar innehållet alldeles utmärkt som pedagogisk inspiration och metodutlärning.

Våga Bryta Mönstret-satsningen bidrog starkt till kravet på icke-diskriminering och förbudet mot sexuella trakasserier inbegripet likabehandlingsarbetet som trädde i kraft 1 jan 2009.

Krönikor i tidningen Fotnoten, Lärarförbundet

dec 2006: ”Är pedagogen en kvinna?”
jan 2009: ”Det komplicerade genusperspektivet”