CV projekt- och handledning

Större uppdrag – ett urval:

 • Projektledare för Arvsfondsprojektet DATE på Funktionsrätt Sverige 2014-2017. Dessförinnan projektmedarbetare tre år i samma projekt. För mer info se länk till webbsida DATE lärmaterial.
 • ”MUSIKLIV I BALANS – en konferens om musik, jämställdhet och genus” – research programinnehåll. Uppdragsgivare Statens musikverk
 • ”Musikundervisning på lika villkor” – projektledning och genomförande av observationer, handledning och elevintervjuer i samband med jazzensembleundervisning på Södra Latins gymnasieskola i Stockholm lå 09/10. Med stöd av utvecklingsmedel från Skolverket.
 • ”Musikundervisning på lika villkor” – högskolekurs 3,0 p via Kungliga musikhögskolan i Stockholm 2008 och 2010.
 • ”CoImp” – djupintervjuer med ett 20-tal jazzmusiker inklusive rapport våren 2008 med stöd från Kulturrådet. Se pdf.
 • Projektledning för filmen ”Var fick du luft ifrån?” 2004-2005.
 • Projektledare för Rädda Barnens nationella tvådagarsseminarium ”Vill du diskutera killar och jämställdhet? 2005 . Se pdf.
 • Initiativtagare och projektledare för det nationella tvådagars-seminariet ”Vems röst – Vilken musik? Om kön, makt och skapandeprocesser i musikliv och musikutbildning” på Musikmuseet i Stockholm 2004.
 • Skolforum Stockholmsmässan, projektledare för seminarieprogrammet 2003 och 2004
 • JämO – konferens ”Lönelots”, administration 2003
 • JämO – konferens om Jämställdhetslagen, administration 2001
 • Skolverket – Nationell Granskning Sex- och samlevnadsundervisning 1999
 • JämOs och delvis Lärarförbundets projekt ”Våga Bryta Mönstret” 1998-2006. Projektledning, utbildning, programutveckling m m.
 • Järfälla Resurscentrum projektledare för ”Tjejprat” 1995-1997
 • Dessutom under åren 1999-2006 initiativtagare och projektledare av ASTRID-Dialogens kursverksamhet inom röst och sång med deltagare från hela norden. Samt flerårig erfarenhet av att ha varit producent/huvudansvarig för ett antal större projekt inom musik och teater, ideell sektor.