Projektledning och handledning

ASTRID-Dialogen erbjuder administrativ ledning och genomförande av projekt över tid.

Projektledning i samband med seminarier, konferenser eller utrednings- och intervjuuppdrag.

Handledning kan ske i grupper om 4-8 personer cirka fyra-fem träffar per halvår. Handledningstillfällena ger plats för samtal kring observationer, bemötande och bedömning, pedagogiskt material med mera. Här hörande till jämställdhetsuppdraget och likabehandlingsplanen.

Se också VÄXTHUSET – en kartläggningsmetod för arbetslivet halv- eller heldag.

Processutbildning sker över längre tid. Den kan bestå av föreläsningar, handledning, kartläggningar, observationer, 3R-metoden, med mera.

Jag, Karin, står ensam ansvarig för kunskapsförmedling, handledning samt projektledning. Alternativt fungerar som projektledare och administratör. Vilket innebär att även andra utbildare tas in i projektet och processen.