Om ASTRID-Dialogen

ASTRID-Dialogen har funnits sedan 1997 och startades av Karin Kjellberg.

Jag är i grunden musiklärare och logonom. Sammantaget har jag arbetat cirka tjugofem år med utbildning i olika professioner; som lärare, föreläsare, författare, handledare, projektledare för kompetensutveckling, kvalitetsgranskare, med mera. Jag har erfarenhet av allt från kortföreläsningar och endagsuppdrag till projekt- och utredningsjobb över längre tid. Och inte minst tolv år som pedagog på grundskolenivå.

Mina konsultuppdrag sedan 1997 har gällt personalgrupper från såväl skola som arbetsliv i övrigt. Uppdragsgivare och samarbetspartners återfinns inom myndigheter, fackförbund och organisationer. Exempelvis Ersta sjukhus, Skolverket, Skolforum, Lärarförbundet, Lärarfortbildning AB, JämO, UR, Rädda Barnen, RFSU, Kulturrådet, Musikmuseet, Kungliga Musikhögskolan, GR-utbildning. Se vidare under Referenser och uppdragsgivare.

2003 genomgick jag en UGL ledarskapsutbildning via Mindset.

Inriktningen genus och jämställdhet har sitt ursprung i många och spännande möten med barn och elever från min tid som lärare. Vilket byggts på av utbildning och samtal med personalgrupper i olika utbildningssituationer. Samt kontinuerlig inhämtning av forskning, aktuell lagstiftning och övrig faktalitteratur inom ämnesområdet.

Allt detta har fördjupat min kunskap. Men också övertygelsen att ett värdegrundsarbete där jämställdhet och likabehandling ingår är oerhört viktigt. För en trygg skol- och arbetsmiljö. För möjligheten till god kunskapsinhämtning och arbetslivsutveckling. Och för allas rätt till en personlig utveckling bortom normer och föreställningar som begränsar.

ASTRID-Dialogens inriktning idag är genus och jämställdhet. Tidigare erbjöd företaget även kortkurser inom röst och sång. Karin Kjellberg är medlem i Nätverket Genusföretagarna och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFF samt Logonomförbundet och Röstfrämjandet.

Loggan ASTRID: Ordet bildas av initialerna i Använd Språket Talet Rösten I Dialog. De två D-bokstäverna som överlappar varandra i loggan symboliserar de olika ”Du” som möts i erfarenhetsutbyte och dialog. Människa möter människa, tanke möter tanke, uttryck möter uttryck. En önskan är att ASTRID-Dialogens verksamhet på olika sätt ska medverka till just det!

Karin Kjellberg Jämte min utbildningsverksamhet är jag aktiv i diverse musiksammanhang. Bland annat tillsammans med sångerskan Eva Svedberg Engström och saxofonisten Pontus Engström. Jag är också medlem i Hägerstens kammarkör.