Ny avhandling om populärmusik och att ”ta plats”

Vad innebär det att ”ta plats” inom populärmusik?

När det talas och skrivs om hur svenska tjejer ger sig in på traditionellt mansdominerade domäner, t ex inom pop och rock, sägs ofta att de måste ”ta plats”. I en ny doktorsavhandling i musikpedagogik pekar Cecilia Björck på risker med ett alltför ensidigt och oreflekterat hyllande av att ”ta plats” i bemärkelsen synas och höras. För det första betonas att tjejer som individer måste våga, ha brta självförtroende etc. Det lägger ett tungt ansvar på individens axlar samtidigt som det kan göra genusstyrande strukturer och normer osynliga. Därmed hamnar också tjejer som ska förkroppsliga ”att ta plats” lätt i nya positioner som objekt när de framställs som symboler för gränsöverskridande och jämställdhet. Vidare riskerar avskildhet, koncentration och fokus att glömmas bort som viktiga förutsättningar för att erövra ny kunskap. Läs mer…

Posted in Aktuella lästipsKommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL.