Kontakt

ASTRID-Dialogen
Karin Kjellberg
Prästgårdsgatan 30
172 32 Sundbyberg

070-340 11 61
info@astriddialogen.com

karin.kj@telia.com