Snacka om jämställdhet!

En metodutbildning för lärare på högstadiet och gymnasiet om hur området jämställdhet kan tas upp i helklassmiljö. Vi utgår från boken ”Snacka om jämställdhet!”, Rädda Barnen, som också ingår som utbildningsmaterial.
Se även under Publikationer.

Läs mer (pdf-fil)