Genus, jämställdhet och normkritik i musikliv och musikutbildning

Finns det könsmärkta instrument- och genreval? Behöver de i så fall brytas.
Manliga och kvinnliga förebilder, är det viktigt? Är musikbranschen främst männens arena? Och tjejgrupper eller tjejprogram, är det bra?

Frågorna är många. Intresset för jämställdhet och genus inom musikområdet växer sig allt starkare i Sverige. Inom musikpedagogik och utbildning finns mycket att bidra med. Framför allt så att intresse också blir förenat med  teori, kunskap och genusmedvetenhet.

Läs mer (pdf-fil)