Härskartekniker i skolan och ungdomars vardag

Kunskapen om de sju härskarteknikerna hjälper såväl personal som elever att bättre sätta gränser mot sådant som sänker och kränker, förminskar och utestänger. Skolans uppdrag att förebygga och förhindra kränkande behandling är tydligt. En del av det arbetet handlar om att träna upp förmågan att se samt få ett språk för det som händer. Och i tid markera och sätta stopp! Kunskapen om härskartekniker bidrar starkt till handling och motstånd.

Vi tittar också på vikten av främjartekniker som en del av det förebyggande arbetet.

Visning av filmen ”Var fick du luft ifrån? – om härskartekniker i ungdomars vardag” ingår i utbildningen. Se även Publikationer.

Även vuxna har nytta av att se ”Var fick du luft ifrån?” och ta sig en allvarlig funderare på om man är lite elak mot folk i sin närmaste omgivning utan att tänka på det. Lotta Olsson, DN 2005

Läs mer (pdf-fil)