Genusmaskineriet – om tänkandet kring kön

Vad är genus? Vad är kön? Särart, likhet, feminism och jämställdhet? Dessa och många fler begrepp behöver bli definierade för full förståelse. Utbildningen erbjuder en övergripande genomgång av historiskt och kulturellt olika sätt att se på genus och kön i västerländskt tänkande. Se även Publikationer.

Läs mer (pdf-fil)