Genus, jämställdhet och normkritik i förskola och skola

Barnet och eleven ska ges utrymme att pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Det är förskolans, fritidshemmens och skolans uppdrag. Hur gör vi för att nå det målet? Och hur bidrar vi till barnens utveckling bortom normativa förväntningar och traditionella könsmönster?

Genusmedvetenhet, granskning av läromedel och metoder samt ett alltjämt pågående arbete för en trygg skolmiljö är några av svaren.

Läs mer (pdf-fil)