DATE lärmaterial

Hur kan vi engagera barn och elever i arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön? Hur kan detta arbete integreras i den ordinarie ämnesundervisningen på ett enkelt sätt? Boka in en utbildningsdag/workshop om DATE lärmaterial för inspiration och praktisk användning i skolan eller förskolan.

DATE lärmaterial finns för målgrupperna Förskolan, Grundskola F-3 och 4-9 samt Gymnasiet.

DATE lärmaterial 

  • innehåller aktiviteter och lektioner att använda i den pedagogiska verksamheten
  • bjuder på en bredd av kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar 
  • har ett normkritiskt perspektiv 
  • är målgruppsanpassat och har direkt koppling till styrdokument, ämnen och kurser
Utbildningen riktar sig till
  • pedagoger 
  • elevhälsan
  • ledningsgrupp

Utbildningstillfället erbjuds målgruppsanpassat eller övergripande.