Utbildningar och föreläsningar

Under perioden 2012-2018 arbetade jag i projektet DATE på Funktionsrätt Sverige. Där tog vi fram de fyra produkterna DATE lärmaterial och tillhörande webbsida. Jag är själv författare till två av materialen som har fokus på tillgänglighet för alla oavsett funktionssätt.

Som projektmedarbetare och sedermera projektledare, har jag gedigen och bred erfarenhet av utbildning och handledning i DATE lärmaterial för alla målgrupper. Detta är också den utbildning jag erbjuder i dagsläget.

Har före DATE-projektet utbildat och varit handledare i genus- och likabehandlingsfrågor inkluderat arbete med icke-diskriminering och mänskliga rättigheter under ett 15-tal år. Främsta arbetsfält har varit skola och utbildning, därtill det civila samhället och ideell sektor. Är i grunden pedagog med arbetslivserfarenhet från musikundervisning i grundskolan.

Karin Kjellberg, januari 2019