Välkommen

Hej!
Välkommen till ASTRID-Dialogens hemsida. Här hittar du information om min tidigare verksamhet inom områden som genus, jämställdhet och likabehandling. Nu pågår en uppdatering av sidan.

Karin Kjellberg

De senaste åren har jag arbetat med DATE lärmaterial – ett material för barn, elever och pedagoger i förskola och skola. Innehållet handlar om allas rätt till tillgängliga lärmiljöer oavsett funktionssätt. Lärmaterialen har tagits fram i ett Arvsfondsfinansierat projekt på Funktionsrätt Sverige i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM.

DATE lärmaterial går fritt att beställa eller ladda ner. För mer info se www.date-larmaterial.se

 

Sundbyberg, december 2018
Karin Kjellberg